• ADVISEREN

Wij zijn niet alleen uw aanspreekpunt en één partner voor al uw aanleg, onderhouds- en beheertaken van al uw speel en buitenterreinen. Naast het reguliere aanleg en onderhoud zijn wij uw oren en ogen, kortom een verlengstuk van uw eigen organisatie. Wij zijn er ook om u te adviseren over de uitvoering van een project.

Door onze unieke aanpak helpen wij u om meer grip te krijgen op uw totale buitenruimte. Dit doen wij met behulp van integraal beheer en onderhoud, in combinatie met concrete adviezen,  verbetervoorstellen en heldere managementrapportages.

Voortvloeiend uit de wens om het onderhoud efficiënter uit te voeren en interne kosten (vaak materieel- en personeelskosten) te verlagen, dragen steeds meer gemeenten en bedrijven het onderhoud en beheer over aan bedrijven. Als opdrachtgever houdt u de controle en regie, maar besteedt u de uitvoering en rapportage en advies van het dagelijks beheer en onderhoud uit aan ons. Hierdoor kunt u zich concentreren op uw kerntaken.